Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2009

Σύντομη Ιστορία του Βασιλείου της Ανατολής


Το Βασίλειο της Ανατολής, αποτελούμενο από τις επαρχίες Ακρολέντια, Αλτέρα, Χάλινταν και Μπέρυλ, εδραιώθηκε ουσιαστικά μετά τον Πόλεμο της Εγκατάστασης και διατήρησε την αίγλη του για πολλά χρόνια μετά το θάνατο του πρώτου βασιλιά Κάντορ.

Το Βασίλειο έφτασε στη μέγιστη ακμή του στα χρόνια της διακυβέρνησης της Μεγάλης Τέρανι, η οποία ήταν η ισχυρότερη γυναίκα-ηγέτις στην ιστορία του Ρουμπάν. (Η Τιέσσα δεν συγκαταλέγεται στις ηγέτιδες, δεδομένου ότι ο ρόλος της ήταν σημαντικά περιορισμένος στο Άστραντ και η συμβολή της στην ιστορία του Ρουμπάν, παρότι καθοριστική, δεν ήταν πολιτικής φύσεως).
Στη μέγιστη ακμή του Βασιλείου, στην τριακονταετία 290-320 μ.Ε. (μετά την Εγκατάσταση), ξεκίνησαν και τα μεγάλα έργα στα φράγματα της Τιαμίν, η οποία αναδείχθηκε τότε το πρώτο λιμάνι της Ανατολής.
Πρωτεύουσα του Βασιλείου ήταν το Μαγιοράν.

Το Βασίλειο διασπάστηκε ειρηνικά περίπου του 365 μ. Ε., στα χρόνια των διαδόχων της Τέρανι, αλλά οι επαρχίες παρέμειναν σύμμαχες, και δέχτηκαν την επικυριαρχία της Αλτέρα πάνω στη συμμαχία. Απόρροια του γεγονότος αυτού είναι και η ομοιότητα των θυρεών των τεσσάρων επαρχιών. Στους θυρεούς και στα λάβαρα διατηρείται σε κάποια μορφή το ξίφος και συμεριλαμβάνεται κάποιο άλλο χαρακτηριστικό της περιοχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: